Výstupy

V této sekci uvádíme nejen výstupy projektu TAČR, ale i další související výsledky členů týmu, které byly vytvořeny v rámci jiných projektů zaměřených na problematiku sledovaných invazních druhů

V odborném časopise Frontiers in Plant Science jsme publikovali článek zabývající se úlohou správného načasování dat DPZ při detekci invazních druhů na příkladu bolševníku velkolepého a křídlatek. Müllerová, J., Brůna, J., Bartaloš, T., Dvořák, P., Vítková, M., & Pyšek, P. (2017). Timing is important: unmanned aircraft versus satellite imagery in plant invasion monitoring. Frontiers in Plant Science 8: 887.

Přednáška na konferenci Small UAS for Environmental Research ve Worcesteru vyšla jako článek zabývající se detekcí akátu pomocí bezpilotního prostředku - Müllerová, J., Bartaloš, T., Brůna, J., Dvořák, P., & Vítková, M. (2017). Unmanned aircraft in nature conservation – an example from plant invasions. International Journal of Remote Sensing 38 (8-10): 2177-2198.

Článek popisuje invazi akátu ve střední Evropě a její ekonomické i ekologické dopady - Vítková M., Müllerová J., Sádlo J., Pergl J., Pyšek P. (2017). Black locust (Robinia pseudoacacia) beloved and despised: A story of an invasive tree in Central Europe. Forest Ecology and Management 384: 287-302.

Příspěvek z ISPRS kongresu v Praze, který vyšel jako článek - Müllerová, J., Brůna, J., Dvořák, P., Bartaloš, T. & Vítková, M. (2016). Does the data resolution/origin matter? Satellite, airborne and UAV imagery to tackle plant invasions. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B7, 903-908.

Kapitola v knize týkající se managementu akátu - Vítková M., Pergl, J., Sádlo, J. (2016). Black locust in the Czech Republic: from global ecology to local management. In: Krumm F. and Vítková L. (eds): Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges. European Forest Institute, Freiburg, p. 306-318.

Přednáška prezentovaná v rámci International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics v Torontu vyšla jako článek - Dvořák, P., Müllerová, J., Bartaloš, T., and Brůna, J. (2015). UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR ALIEN PLANT SPECIES DETECTION AND MONITORING, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W4, 83-90, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-83-2015.

Článek zabývající se ekologickými nároky akátu - Vítková M., Tonika J., Müllerová J. (2015). Black locust – successful invader of a wide range of soil conditions. Science of the Total Environment 505: 315-328.

Článek zabývající se možnostmi detekce bolševníku velkolepého z leteckých snímků a družice RapidEye - Müllerová J., Pergl J. & Pyšek P. (2013). Remote sensing as a tool for monitoring plant invasions: testing the effects of data resolution and image classification approach on the detection of a model plant species Heracleum mantegazzianum (giant hogweed). International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 25: 55–65.

Studium postupu invaze bolševníku z leteckých snímků - Müllerová J., Pyšek P., Jarošík V. & Pergl J. (2005). Aerial photographs as a tool for assessing the regional dynamics of the invasive plant species Heracleum mantegazzianum. Journal of Applied Ecology 42 (6): 1-12.