Novinky

Special session on Living Planet Symposium 2019 - call for abstracts otevřen

Call for abstract na Special session C6.01 “Advances in environmental monitoring thanks to unmanned aircraft“, kterou pořádáme na Living Planet Symposium 13. – 17. 5 2019 v Miláně je otevřen do 11. 11 2018 na adrese https://lps19.esa.int/abstracts. Více informací o naší session najdete zde. Symposium je zdarma

Nashledanou v Miláně!

Special session na Living Planet Symposium 2019

Na Living Planet Symposium (13-17.5 2019, Milano) budeme organizovat Special session „Advances in environmental monitoring thanks to unmanned aircraft“. Těšíme se na vaše příspěvky!

Nový projekt na využití UAS v monitoringu invazí

Náš projekt INTER-COST Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále byl podpořen MŠMT. Začíná už v červenci 2018.

Spolupráce s výzkumnou skupinou z IRSTEA v Grenoblu, Francie

Naše dlouhodobá spolupráce s výzkumnou skupinou z IRSTEA v Grenoblu, Francie (projekt DYNARP), která se zaměřuje na křídlatky, je nyní podpořena projektem MOBILITY, který nám umožní výměnu informací a přípravu společných publikací a dalšího výzkumu.

Konec projektu TAČR

S koncem roku 2017 skončil i náš tři a půl-letý projekt TAČR TA04020455 (2014-17) Detekce a monitoring invazních rostlin. Ve zkoumání invazí za pomoci dálkového průzkumu hodláme pokračovat i nadále. Na podzim loňského roku jsme se například stali členy evropské akce COST HARMONIOUS ( CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring), která zahrnuje účastníky ze 31 zemí.

Pilotní geoportál

Na webové stránce http://invaznidruhy.gisat.cz/ je dostupný další z výsledků projektu — pilotní geoportál, který představuje platformu a nástroj pro shromáždění a management dat včetně interaktivní analýzy a vizualizace rozšíření a výskytů invazních druhů na vybraných lokalitách v podobě mapové aplikace s tematickým obsahem podpořené zdroji dat DPZ (UAV data, družicová data apod.). Může sloužit jako podklad pro rozhodování a likvidaci v procesu operačního mapování nebo pro zapojení širší veřejnosti pro podporu mapování v podobě možnosti záznamu výskytu definovaných invazních druhů.

Mapy výskytu vybraných invazních druhů v modelových územích

Jako jeden z výstupů projektu TAČR byly vytvořeny Mapy výskytu vybraných invazních druhů v modelových územích. Tyto specializované mapy zobrazují výskyty čtyř sledovaných invazních druhů, zaznamenané v rámci projektu, a to jak z terénního, tak i distančního mapování odvozeného z dat dálkového průzkumu (leteckých a bezpilotních), a také jejich překryv se záznamy Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. K mapám je připojen také stručný popis metodiky sběru a zpracování jak terénních, tak i distančních dat, podrobnější popis metod však najdete v naší Metodice.

Certifikovaná metodika

Jako jeden z hlavních výstupů projektu byla vytvořena Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu, která byla dne 19. 12. 2017 certifikována Ministerstvem životního prostředí. Metodika poskytuje návod pro monitoring problémových invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, exotické křídlatky, pajasan žlaznatý a trnovník akát), který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat). Metodika je určena zejména orgánům ochrany přírody, dále pak i dalším správcům krajiny, jako například úřadům státní správy i soukromým subjektům hospodařícím v krajině, kterých se týká povinnost prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Metodika je volně ke stažení zde.

Odborný seminář "Invazní druhy rostlin"

Na odborném semináři "Invazní druhy rostliny" byl 13/11/2017 v Českých Budějovicích prezentován příspěvek s názvem "Detekce a monitoring invazních rostlin metodami dálkového průzkumu Země" v rámci Jihočeských dní s Krascem.

COST HARMONIOUS

Členové týmu z BÚ a VUT se účastní nové evropské akce COST HARMONIOUS ( CA16219; Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring), která se zabývá využitím bezpilotních letadel pro monitoring přírodních ekosystémů a v zemědělství, a zahrnuje účastníky ze 31 zemí. První informativní schůzka se konala v říjnu v Bruselu.

Konference EMAPI 2017

Na konferenci EMAPI 2017 v Lisabonu jsme prezentovali přednášky „The role of timing in plant invasion monitoring using UAV“ a „Controversial Robinia pseudoacacia in Europe – a site-specific strategy for sustainable management“.

Konference UAS4Enviro 2017

Na konferenci UAS4Enviro 2017 ve Vila Real jsme prezentovali poster Dvořák P., Bartaloš T., Brůna J., Vítková M. & Müllerová J. Towards an unmanned system optimized for invasive plant species mapping.

Konference IAVS 2017

Během IAVS konference v Palermu jsme představili poster „Müllerová J., Bartaloš T., Brůna J., Dvořák P., Kašpar V., and Wild J. Unmanned aircraft, a valuable tool in vegetation structure assessment“.

Načasování je důležité

V odborném časopise Frontiers in Plant Science jsme publikovali článek zabývající se úlohou správného načasování dat DPZ při detekci invazních druhů na příkladu bolševníku velkolepého a křídlatek. Müllerová, J., Brůna, J., Bartaloš, T., Dvořák, P., Vítková, M., & Pyšek, P. (2017). Timing is important: unmanned aircraft versus satellite imagery in plant invasion monitoring. Frontiers in Plant Science 8: 887.

Soutěž Věda fotogenická

Bezpilotní snímky jsou nejen užitečné, ale mohou být i krásné. Proto byl jeden náš snímek monitorované lokality v pásmu NIR („Vlna“) vybrán do semifinále soutěže Věda fotogenická 2016. Poznáte který?

Konference Neobiota 2016

Na konferenci NEOBIOTA 2016 (14-16. 9 2016, 9th International Conference on Biological Invasions Biological Invasions: Interactions with Environmental Change) ve Vianden, Luxembourg, jsme prezentovali poster „Success of black locust Robinia pseudoacacia in Europe - the true story“.

Small UAS for Environmental Research Conference

Na konferenci Small UAS for Environmental Research, konané 28-29. 6 2016 ve Velké Británii na University of Worcester přednesla Jana Müllerová příspěvek „Unmanned aircraft for detection & monitoring of invasive plant species“.

konference Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPi 2015)

V rámci konference Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPi, 20 - 24.9 2015) byl prezentován poster s tématikou využití bezpilotních leteckých prostředků k detekci invazních druhů (viz abstrakt).

6th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing

Člen řešitelského týmu J. Brůna se zúčastnil 6th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing, který se konal v Bukurešti 14.-18.9 2015, kde získal mnoho cenných zkušeností s nejnovějšími postupy zpracování dat DPZ a také představil náš projekt

Symposium IAVS v Brně

58. Symposium IAVS (International Association of Vegetation Science) se konalo 19 - 24.7 2015 v Brně pod záštitou Masarykovy university. J. Mullerová prezentovala příspěvek o monitoringu invazí v rámci speciální sekce Remote Sensing for Vegetation Science (viz Sborník abstraktů). Na základě účasti v sekci byla také vytvořena pracovní skupina "Ecoinformatics".

Výstava Botanické příběhy

Výstava Botanické příběhy, svět rostlin od poznání k využití se koná v rámci 125. výročí Akademie věd ČR, byla otevřena koncem dubna a potrvá do 13. 9. 2015. V rámci výstavy se můžete dozvědět mnohé zajímavosti ze světa rostlin včetně informací o invazních druzích, především těch, které zde sledujeme.

Výstava formou sedmi příběhů přiblíží současný botanický výzkum v Akademii věd ČR. Ukáže například, jak se proměňovala naše krajina od konce poslední doby ledové dodnes, jak se okrasná květina může změnit v nebezpečného vetřelce, proč rostliny spolupracují s houbami, jak mohou řasy přispět k čištění vody nebo jak poznání funkce rostlinných hormonů může vést k jejich léčebnému využití.

Mezi exponáty zaujme například půdní profil, který v sobě nese informaci o vývoji krajiny za posledních 14 000 let, fotobioreaktor k pěstování řas nebo rostliny pěstované in vitro. A protože výstava se koná v rámci cyklu s názvem „Umění (a) vědy“, k vidění bude i ukázka spojení umění a věd ve formě skleněné knihy, jejíž stránky jsou porostlé houbami. Součástí výstavy jsou interaktivní prvky i hry pro děti.

V Průhonické botanické zahradě byla pro účely výstavy postavena unikátní kupole o průměru 8 m, kde jsou k vidění ukázky botanických pokusů. Sbírky botanické zahrady po dobu výstavy obohatí bazénky s vodními a mokřadními rostlinami včetně masožravých a některých velmi vzácných rostlin.

Výstavu bude doprovázet několik akcí. Pro veřejnost je připraven 2. ročník akce s názvem „Vědecký trek aneb Dobrodružná cesta do světa rostlin“ (30. 5.) a „Vědecké dílny“ – workshopy, kde si lidé budou moci zkusit práci vědce „na vlastní kůži“ (13. 9.), včetně aktivity založené na využití leteckých snímků. Navíc si můžete vyzkoušet najít bolšelvník na snímcích z našeho bezpilotního letadla.

Otevírací doba výstavy:
30. 4.–13. 9. 2015
expozice v zámku denně 11–19 h
expozice v botanické zahradě denně kromě pondělí 9–17 h
vstupné v ceně vstupného do Průhonického parku

Více informací na letáku a na webu Botanického ústavu

4. uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. - 13. května 2015 se v Praze konal 4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus, který nesl tentokrát podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí". V této sekci byl prezentován náš projekt, který vzbudil značný zájem.

Prezentace J. Müllerová, P. Dvořák, T. Bartaloš, J. Brůna: Dálkový průzkum a rostlinné invaze? Využití bezpilotního systému a satelitních dat

Eurisy raises awareness of emerging satellite applications which can help professional communities in many sectors of application: from transport to risk management, from habitat protection to energy, from climate change to the Internet of Things, to name a few.

Eurisy supports potential end-users of satellite applications by leveraging its network to make available experience and expertise for them.

On the basis of its field work with end-users, Eurisy provides feedback to decision-makers on possible measures to overcome obstacles to the diffusion of space-derived innovation in society.

Why?

- See more at: http://www.eurisy.org/about-us.php#sthash.k7uJztIi.dpuf

Eurisy raises awareness of emerging satellite applications which can help professional communities in many sectors of application: from transport to risk management, from habitat protection to energy, from climate change to the Internet of Things, to name a few.

Eurisy supports potential end-users of satellite applications by leveraging its network to make available experience and expertise for them.

On the basis of its field work with end-users, Eurisy provides feedback to decision-makers on possible measures to overcome obstacles to the diffusion of space-derived innovation in society.

Why?

- See more at: http://www.eurisy.org/about-us.php#sthash.k7uJztIi.dpuf

RPAS Workshop Telč 2014

Projektový tým představil projekt využití RPAS pro plánovanou detekci a monitoring invazních rostlin na workshopu v Telči pořádaném ČVUT Praha.

http://lfgm.fsv.cvut.cz/data/konference/07telc/cvut.jpg
© ČVUT

Workshop se konal v prostorách ČVUT v historickém centru Telče ve dnech 11.–12. listopadu 2014. Odborná akce zahrnovala aktuální příspěvky z oblasti DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování, speciální sekce se pak věnovala problematice RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS).

Prezentace Invaze
Abstrakt příspěvku
Sborník z workshopu

GIS ESRI ČR 2014

Rostlinné invaze na konferenci GIS ESRI 2014

V rámci konference GIS ESRI 2014 byl přednesen příspěvek představující projekt invazních rostlin v sekci „Rastrový GIS“.

Rostlinné invaze v KV kraji

„LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

V rámci konference pořádané Karlovarským krajem prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu byl diskutován aktuální stav a výhled řešení projektu likvidace invazních plodin v kraji, jenž je jeden z nejvíce zasažených krajů v rámci ČR.
V rámci konference zazněla řada příspěvků týkající se metod a úspěšnosti likvidace zejména bolševníku, netýkavky a různých druhů křídlatek. Druhý den následovala terénní exkurze do oblastí, kde aktivně proběhla likvidace. V rámci konference by prezentován i projekt invazních rostlin.

Zahájení projektu

Na podzim 2014 byl zahájen projekt detekce a monitoringu invazních plodin pomocí metod DPZ

V první fázi projektu byly zahájeny přípravné práce. Kromě úvodních testovacích letů UAV na vytipovaných lokalitách pro testovací účely byly také pořizeny družicové snímky pro několik území zejména na SZ Čech. Součástí přípravných prací bylo vytvoření webového projektového portálu, který bude nadále rozšířen v další fázi projektu.