Novinky

Konference EMAPI 2017

Na konferenci EMAPI 2017 v Lisabonu jsme prezentovali přednášku The role of timing in plant invasion monitoring using UAV. Autorského týmu:
Josef Brůna, Tomáš Bartaloš, Petr Dvořák, Petr Pyšek, Michaela Vítková, Jana Müllerová.

Konference UAS4Enviro 2017

Na konferenci UAS4Enviro 2017 ve Vila Real jsme prezentovali poster Dvořák P., Bartaloš T., Brůna J., Vítková M. & Müllerová J. Towards an unmanned system optimized for invasive plant species mapping.

Konference IAVS 2017

Během IAVS konference v Palermu jsme představili poster „Müllerová J., Bartaloš T., Brůna J., Dvořák P., Kašpar V., and Wild J. Unmanned aircraft, a valuable tool in vegetation structure assessment“.

Načasování je důležité

V odborném časopise Frontiers in Plant Science jsme publikovali článek zabývající se úlohou správného načasování dat DPZ při detekci invazních druhů na příkladu bolševníku velkolepého a křídlatek. Müllerová, J., Brůna, J., Bartaloš, T., Dvořák, P., Vítková, M., & Pyšek, P. (2017). Timing is important: unmanned aircraft versus satellite imagery in plant invasion monitoring. Frontiers in Plant Science 8: 887.

Soutěž Věda fotogenická

Bezpilotní snímky jsou nejen užitečné, ale mohou být i krásné. Proto byl jeden náš snímek monitorované lokality v pásmu NIR („Vlna“) vybrán do semifinále soutěže Věda fotogenická 2016. Poznáte který?

Konference Neobiota 2016

Na konferenci NEOBIOTA 2016 (14-16. 9 2016, 9th International Conference on Biological Invasions Biological Invasions: Interactions with Environmental Change) ve Vianden, Luxembourg, jsme prezentovali poster „Success of black locust Robinia pseudoacacia in Europe - the true story“.

Small UAS for Environmental Research Conference

Na konferenci Small UAS for Environmental Research, konané 28-29. 6 2016 ve Velké Británii na University of Worcester přednesla Jana Müllerová příspěvek „Unmanned aircraft for detection & monitoring of invasive plant species“.

konference Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPi 2015)

V rámci konference Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPi, 20 - 24.9 2015) byl prezentován poster s tématikou využití bezpilotních leteckých prostředků k detekci invazních druhů (viz abstrakt).

6th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing

Člen řešitelského týmu J. Brůna se zúčastnil 6th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing, který se konal v Bukurešti 14.-18.9 2015, kde získal mnoho cenných zkušeností s nejnovějšími postupy zpracování dat DPZ a také představil náš projekt

Symposium IAVS v Brně

58. Symposium IAVS (International Association of Vegetation Science) se konalo 19 - 24.7 2015 v Brně pod záštitou Masarykovy university. J. Mullerová prezentovala příspěvek o monitoringu invazí v rámci speciální sekce Remote Sensing for Vegetation Science (viz Sborník abstraktů). Na základě účasti v sekci byla také vytvořena pracovní skupina "Ecoinformatics".

Výstava Botanické příběhy

Výstava Botanické příběhy, svět rostlin od poznání k využití se koná v rámci 125. výročí Akademie věd ČR, byla otevřena koncem dubna a potrvá do 13. 9. 2015. V rámci výstavy se můžete dozvědět mnohé zajímavosti ze světa rostlin včetně informací o invazních druzích, především těch, které zde sledujeme.

Výstava formou sedmi příběhů přiblíží současný botanický výzkum v Akademii věd ČR. Ukáže například, jak se proměňovala naše krajina od konce poslední doby ledové dodnes, jak se okrasná květina může změnit v nebezpečného vetřelce, proč rostliny spolupracují s houbami, jak mohou řasy přispět k čištění vody nebo jak poznání funkce rostlinných hormonů může vést k jejich léčebnému využití.

Mezi exponáty zaujme například půdní profil, který v sobě nese informaci o vývoji krajiny za posledních 14 000 let, fotobioreaktor k pěstování řas nebo rostliny pěstované in vitro. A protože výstava se koná v rámci cyklu s názvem „Umění (a) vědy“, k vidění bude i ukázka spojení umění a věd ve formě skleněné knihy, jejíž stránky jsou porostlé houbami. Součástí výstavy jsou interaktivní prvky i hry pro děti.

V Průhonické botanické zahradě byla pro účely výstavy postavena unikátní kupole o průměru 8 m, kde jsou k vidění ukázky botanických pokusů. Sbírky botanické zahrady po dobu výstavy obohatí bazénky s vodními a mokřadními rostlinami včetně masožravých a některých velmi vzácných rostlin.

Výstavu bude doprovázet několik akcí. Pro veřejnost je připraven 2. ročník akce s názvem „Vědecký trek aneb Dobrodružná cesta do světa rostlin“ (30. 5.) a „Vědecké dílny“ – workshopy, kde si lidé budou moci zkusit práci vědce „na vlastní kůži“ (13. 9.), včetně aktivity založené na využití leteckých snímků. Navíc si můžete vyzkoušet najít bolšelvník na snímcích z našeho bezpilotního letadla.

Otevírací doba výstavy:
30. 4.–13. 9. 2015
expozice v zámku denně 11–19 h
expozice v botanické zahradě denně kromě pondělí 9–17 h
vstupné v ceně vstupného do Průhonického parku

Více informací na letáku a na webu Botanického ústavu

4. uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. - 13. května 2015 se v Praze konal 4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus, který nesl tentokrát podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí". V této sekci byl prezentován náš projekt, který vzbudil značný zájem.

Prezentace J. Müllerová, P. Dvořák, T. Bartaloš, J. Brůna: Dálkový průzkum a rostlinné invaze? Využití bezpilotního systému a satelitních dat

Eurisy raises awareness of emerging satellite applications which can help professional communities in many sectors of application: from transport to risk management, from habitat protection to energy, from climate change to the Internet of Things, to name a few.

Eurisy supports potential end-users of satellite applications by leveraging its network to make available experience and expertise for them.

On the basis of its field work with end-users, Eurisy provides feedback to decision-makers on possible measures to overcome obstacles to the diffusion of space-derived innovation in society.

Why?

- See more at: http://www.eurisy.org/about-us.php#sthash.k7uJztIi.dpuf

Eurisy raises awareness of emerging satellite applications which can help professional communities in many sectors of application: from transport to risk management, from habitat protection to energy, from climate change to the Internet of Things, to name a few.

Eurisy supports potential end-users of satellite applications by leveraging its network to make available experience and expertise for them.

On the basis of its field work with end-users, Eurisy provides feedback to decision-makers on possible measures to overcome obstacles to the diffusion of space-derived innovation in society.

Why?

- See more at: http://www.eurisy.org/about-us.php#sthash.k7uJztIi.dpuf

RPAS Workshop Telč 2014

Projektový tým představil projekt využití RPAS pro plánovanou detekci a monitoring invazních rostlin na workshopu v Telči pořádaném ČVUT Praha.

http://lfgm.fsv.cvut.cz/data/konference/07telc/cvut.jpg
© ČVUT

Workshop se konal v prostorách ČVUT v historickém centru Telče ve dnech 11.–12. listopadu 2014. Odborná akce zahrnovala aktuální příspěvky z oblasti DPZ, fotogrammetrie a laserového skenování, speciální sekce se pak věnovala problematice RPAS (Remotely piloted aircraft systems, starší název UAV či UAS).

Prezentace Invaze
Abstrakt příspěvku
Sborník z workshopu

GIS ESRI ČR 2014

Rostlinné invaze na konferenci GIS ESRI 2014

V rámci konference GIS ESRI 2014 byl přednesen příspěvek představující projekt invazních rostlin v sekci „Rastrový GIS“.

Rostlinné invaze v KV kraji

„LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

V rámci konference pořádané Karlovarským krajem prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu byl diskutován aktuální stav a výhled řešení projektu likvidace invazních plodin v kraji, jenž je jeden z nejvíce zasažených krajů v rámci ČR.
V rámci konference zazněla řada příspěvků týkající se metod a úspěšnosti likvidace zejména bolševníku, netýkavky a různých druhů křídlatek. Druhý den následovala terénní exkurze do oblastí, kde aktivně proběhla likvidace. V rámci konference by prezentován i projekt invazních rostlin.

Zahájení projektu

Na podzim 2014 byl zahájen projekt detekce a monitoringu invazních plodin pomocí metod DPZ

V první fázi projektu byly zahájeny přípravné práce. Kromě úvodních testovacích letů UAV na vytipovaných lokalitách pro testovací účely byly také pořizeny družicové snímky pro několik území zejména na SZ Čech. Součástí přípravných prací bylo vytvoření webového projektového portálu, který bude nadále rozšířen v další fázi projektu.