Invazní rostliny

Detekce a monitoring invazních rostlin metodami dálkového průzkumu Země